การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริการเข้าสู่เกณฑ์ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบุคลากรเข้ารับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริการเข้าสู่เกณฑ์
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรับความรู้แนวทางการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยการศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐล่วงหน้าเพื่อใช้จัดเตรียมข้อมูลในการนำเสนอต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

82622192 145242073589754 2695471790787919872 o82565641 145242123589749 6967048888167432192 o82054074 145242140256414 4641369435058208768 o