การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์

84837473 163662978414330 2372278671449784320 o  83946957 163662918414336 7447335049151643648 o 1