การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่2/2563 ซึ่งจัดที่ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

87270348 178713473575947 1468114165024423936 o  87359398 178713396909288 2130513789831872512 o