งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนสหกรณ์, กลุ่มเกษตรกรในขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ภายในงานได้จัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ การกล่าวคำถวายราชสดุดีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระองค์ท่าน การจัดนิทรรศการด้านสหกรณ์ การมอบเกียรติบัตรให้กับสหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ด้วยความสำคัญของงานสหกรณ์ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น วันสหกรณ์แห่งชาติ และรัฐบาลมีนโยบายให้นำระบบสหกรณ์มาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จวบจนปัจจุบันนี้ มีอายุครบ 104 ปีการสหกรณ์ไทยได้พัฒนาและก้าวหน้ามาเป็นลำดับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า และศรัทธาในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน

87394241 179521473495147 3499270466353233920 o 87902917 179523886828239 4766841149354672128 o  87465043 179518263495468 8854610057535422464 o 87475241 179522436828384 3722697912086429696 o