การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด
   วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด

 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนของสหกรณ์ และแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม A/H บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด สาขาบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Capture1 Capture2 Capture3