การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยชูการ์และในเครือ จำกัด
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน

เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายพีรเดช เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยชูการ์และในเครือ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือน และการพิจารณาร่างระเบียบของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Capture Capture1 Capture2 Capture3 Capture4