S 80396297

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้านพิธีการประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๗๑ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

 

S 80396298   S 80396299   S 80396291

S 80396291   S 80396295   S 80396293