IMG 6149

กิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ             

             วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้ทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ โดยกิจกรรม ภาคเช้า บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดถวายสังฆทานและปัจจัย ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคบ่าย ได้จัดทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

IMG 6065   IMG 6086 

 IMG 6166   IMG 6164   IMG 6168