หว
กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย
             วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติประจำปี 2565” โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวประมงในชุมชนสีล้งรักท้องถิ่น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
            สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และฟื้นฟูพันธุ์ปูทะเลให้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน ณ ชุมชนสีล้ง หมู่ 12  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
5   2   1
 
4   6