ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ในวันที่ 24 มิ.ย. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม