ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด