ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้บแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) รายละเอียด