เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ประสานงานและดำเนินการช่วยกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตพื้นที่ จากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ต.ประตูป่า จ.ลำพูน ลำไยช่อสด พันธุ์อีดอ เกรด AA+A จำนวน 2,940 กก. เพื่อช่วยสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาลำไยตกต่ำไปสู่ผู้บริโภคในขบวนการสหกรณ์ ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายและแนวทางการรวบรวม และการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์