เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา08.30-16.30 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบ Zoom Meeting และOnsite หลักสูตร การแก้ไขปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร