เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 และ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นิคมสหกรณ์โคกขาม และนิคมสหกรณ์บ้านไร่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำ พร้อมให้กำลังใจ โดยมีนายมานะ  อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และคณะให้การต้อนรับ​