เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมานะ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย นายจิรายุ สุคนธรัตน์ และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 และร่วมจัดนิทรรศการการจัดตั้งสหกรณ์ ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร