เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายมานะอ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมท่าจีน ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร