เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายมานะ​ อ่อนนุ่ม​ สหกรณ์​จังหวัด​สมุทรสาคร​ พร้อมกับข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และพนักงานราชการ​ เข้าร่วมโครงการประชุม “การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2567 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร