เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมานะ  อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานคณะทำงาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร