ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
 1. คู่มือการใช้งาน Photoshop สำหรับทำหัวเว็บไซต์และการตกแต่งภาพเบื้องต้น
 2. คู่มือการใช้งาน Photoshop CS3 เบื้องต้น
 3. คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint เบื้องต้น
 4. คู่มือขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์
 5. มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) icon update2021 HTML
 6. มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2) icon update2021
 7. มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และศูนย์สาธิตฯหุบกะพง) icon update2021
 8. มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นิคมสหกรณ์) icon update2021
 ** มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรับปรุง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 9. คู่มือการใช้งานระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์(Intra)
 10. คู่มือการใช้งานระบบเทมเพล็ตเว็บไซต์ Joomla 3.7x และ Photoshop เบื้องต้น 
 11. คู่มือการใช้งานระบบเทมเพล็ตเว็บไซต์ Joomla 3.9x และ Photoshop เบื้องต้น 
 12. Powerpoint โครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร  PowerPoint icon
 13. ปิดการอัพเดท Version เว็บไซต์ และ Extension 
 14. Extension Joomla ที่ใช้ในการอบรมโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร   blank35
        การติดตั้ง Extension ไปที่เมนูส่วนเสริม > การจัดการ > ติดตั้ง   ** เมื่อโหลดไฟล์ extension ไปแล้วไม่ต้องคลาย Zip  blank35
         (1) ตัวนับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  vinaora visiter counter  blank35
         (2) แท็บ TAB  regular tab  blank35
         (3) ภาพแบนเนอร์สไลด์ DJ-images Slider  blank35
         (4) แทรกโมดูลในเนื้อหา Module Anywhere blank35 
         (5) ตัวช่วยเขียนเนื้อหา JCE editor  blank35
         (6) แกลเลอรี่ Simple Image Gallery  blank35
         (7) แทรกวิดีโอ All Videos  blank35
 15. คู่มือการติดตั้ง IP Phone (Version 1.) 
 16. คู่มือการใช้งานระบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ Coop-mart.com 
 17. คู่มือการใช้งานโครงการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
 18. คู่มือการใช้งานโครงการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
        (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
 19. คู่มือการใช้งานโครงการบูรณาการข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        และโครงการเชื่อมโยงระบบบูรณาการประชาชน (Linkage)