แอพพลิเคชั่นกรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet icon Download รูปภาพ  Application “Smart Coop” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ icon new
bullet icon Download รูปภาพ  Application “Coopcare” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ icon new

bullet icon Mobile Application “Smart Coop” icon new

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Coop ข้อมูลสหกรณ์ทั่วไทย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แล้ววันนี้ 
ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ IOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/smart-co-op/id1049073283?mt=8
Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcoop


แอปพลิเคชั่นประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจคือ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ Co-op Videos สินค้าสหกรณ์ สารสนเทศสหกรณ์ 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ค้นหาข้อมูลสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อหน่วยงาน 

banner 01 banner 02

  Mobile Application “Coopcare” icon new

coopcare to ext