callcenter2560

News2

ข่าวประชาสัมพันธ์

009

001

"หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม  "วิธีการสหกรณ์" คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี  ทั้งสองสิ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

 208081อนโฟกราฟฟก999 resize  Untitled8686 copy resize

template upgrd icon  VTR ผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 new4
template upgrd icon  แผนภาพ Infographic โครงสร้างและภารกิจช่องทางการรับบริการnew4
template upgrd icon  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เรื่อง สอบราคาถมดิน พร้อมบดอัดและปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด new4
template upgrd icon  Online Survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  new9
template upgrd icon  ลิงค์ปณิธานความดีด้วยหัวใจ https://web2.cpd.go.th/royal/king/coronation/ 
template upgrd iconตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง click 
template upgrd icon VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน click 
template upgrd icon เชิญชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด "สานสายใยแผ่นดิน" click
template upgrd icon กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย click
template upgrd icon แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ click

   
   

new director2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

pic new book2pic talk dire2
  

M somsak 23mar2564

นายสมศักดิ์ กรีธาธร
ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 3,4

อีเมล์ : somsak_kt@cpd.go.th 

  boss315573

นายสิทธิพร  ปานใจ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร.0-3471-1517 
มือถือ 06-3202-0857
อีเมล์ : Sparnjai2511@hotmail.com

 

0001

   

icon fb coopnewsicon fb coopshop

116308
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
92
111
558
114924
203
3955
116308

Your IP: 3.92.28.52
2021-12-02 18:15
   

สื่อมัลติมิเดีย

         
vido10 vido11 vido1 vido7 vido05
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมี  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Grapics 2560  Motion Info Graphics โครงการนาแปลงใหญ่    Motion Info Graphics สุขพอที่พอให้ ตอน เกษตรทฤษฏีใหม่  Trang DOAE : การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
vido2  video3      
ปลูกพืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่ Zoning       9 พืชผสมผสาน เพื่อความพอเพียง   
   

สาระความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน นิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ สหกรณ์คืออะไร  กำเนิดสหกรณ์ ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย

 

เกี่ยวกับสหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ ประโยชน์ของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์

  
บริการประชาชน คู่มือบริการประชาชน ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ จองชื่อสหกรณ์ Online คลินิกกฎหมายสหกรณ์ ห้องสมุด Online กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถิติสหกรณ์     

ติดต่อเรา ที่ตั้งสำนักงานฯและเบอร์โทรศํพท์ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster
   

       picqrcode 1        sign award cpd  
   
   app smartcoop2       PPP02   
   
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม © 2017 Samutsongkhram Cooperative Office. All rights Reserved คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ : แสดงผลได้ดีกับ Chrome , Firefox , Microsoft Edge