ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติการปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ http://cpd.thaijobjob.com และเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th   12/11/62

 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น  ประจำปี 2563  11/11/62
          - สรุปขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก (คลิก)
          - รายละเอียดโครงการ  (คลิก)
          - ใบสมัครและประวัติผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิก)
          - กำหนดการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  (คลิก)

 

 การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 12/3/62

         ** ตัวอย่างบันทึกข้อความ   **แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ   **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         (คลิก) , (คลิปเสียง)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

    
***


milk SB01 4