ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (คลิก10/6/65
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 (คลิก
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิก22/2/65
ประกาศผู้ชำระบัญชี เรื่อง การวางเงินที่เจ้าหนี้ยังมิได้มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์ของสกหรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด (คลิก9/12/64
ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดสระบุรี "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม"  (คลิก) 1/6/64

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market

       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

    

  
  • รูปกลาง1 (1.ตลาดนำการผลิต)
  • รูปกลาง1 (2.ผลการส่งเสริมแปลงใหญ่)
  • รูปกลาง1  (3.ประสิทธิผลการใช้อุปกรณ์การตลาด)
  • รูปกลาง1  (4.การแสดงผลสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนา)
  • รูปกลาง1 (5.สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่าย)
  • รูปกลาง1 (6.งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฯ)