ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสระบุรี ร่วมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร "บริการลานตากข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำนา" คลิกดูรายละเอียด 13/11/63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (คลิก

ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายนมกล่อง UHT เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019(COVID-19) สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุุรี โทร. 036 211052 ต่อ 13 14/05/63 (คลิก)

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

    

***