ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (คลิก10/6/65
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 (คลิก
สารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิก22/2/65
ประกาศผู้ชำระบัญชี เรื่อง การวางเงินที่เจ้าหนี้ยังมิได้มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์ของสกหรณ์จระเข้แห่งประเทศไทย จำกัด (คลิก9/12/64
ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดสระบุรี "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม"  (คลิก) 1/6/64

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market

       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>