รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
นายสหนณ ชัยจรินันท์
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์มือถือ :  090 980 4344
โทรศัพท์สำนักงาน  :  036 211052
โทรสาร  :  0 3621 1030
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.