นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

Provincial Cooperative Officer
มือถือ  095 365 1115
โทรสำนักงาน  036 231012 ,036 211052  
โทรสาร 0 3621 1030 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.