กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 
 
 
ข้าราชการ   จำนวน   3   อัตรา
 

Ampol63


นายอำพล   ทองเกษร
Mr. Ampol  Thongkason
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                  (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์)
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
pic pailin64   นางสาวไพลิน  คล้ายทิม
Miss. Pailin  Klaytim
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทรศํัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     
 no sb 61 1   ชื่อ-สกุล    -ว่าง-
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
โทรศํัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842
อีเมล์  :  -
     
     
     
พนักงานราชการ   จำนวน  1  อัตรา
     
Paweena64  นางสาวปวีณา   หุ่นสาระ 
Miss.Paweena  Hunsara
ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ 
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
    นางสาวจิรันธนิน  รัตนโชติ 
ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์  :  0-3621-1052 , 0-3621-2842 
อีเมล์  :   -