จ้างเหมาบริการ

   
พนักงานขับรถยนต์  ( 4 อัตรา)  
Apichat60  นายอภิชาติ  เสถียรพจน์
โทร. 097 002 6124 
 
thanasat60  นายธนเสฏฐ์  เจริญวัย
โทร. 093 471 7649

   
yutthapum60 นายยุทธภูมิ  นวลเพ็ง
โทร. 092 679 9583

   
vinai60 1 นายวินัย  ตระกูลแสนศิริ
โทร. 080 305 8432

   
   
พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 2 อัตรา)   
charin62 นายชรินทร  สุขเพราะนา
โทร. 096 846 6741
   
chanchai63 1 นายชาญชัย สุขสนอง
โทร. 082 629 3320
   
   
พนักงานทำความสะอาด  ( 1 อัตรา)  
anjana62 นางสาวอัญจนา  รัตนอุทัย
โทร. 098 474 5156
   
somporn62 นางสาวสมพร  คำแฝง
โทร. 061 1963 4909