วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมได้กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุม ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อำเมือง จังหวัดสระบุรี