วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางณิชาภา นนทรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จ.สระบุรี

ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3(ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเวลา 10.50 น. ได้ลงตรวจจุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจหลักอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้แก่

1.จุดบริการประชาชนสามแยกแสลงพัน

2.จุดตรวจสี่แยกปั๊ม ปตท.วังม่วง

3.จุดบริการประชาชนสี่แยกสัญญาณไฟ (สี่แยกวังยาง)

4.จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาล ต.คำพราน

ซึ่งทั้ง 4 จุดที่เข้าตรวจ ไม่พบอุบัติเหตุ ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ปกติ เรียบร้อยดี