วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมจำหน่าย “เนื้อหมู สู้โควิด”ราคาถูกพิเศษ ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ทุกภูมิภาค เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยจัดจำหน่ายเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 110 บาท โดยกิจกรรมดังจัดพร้อมกันทั่วประเทศ