วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 3/2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เทพศิรินทร์ พุแค โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ จังหวัดสระบุรีจึงได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร่วมกันของคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ ผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน