วันที่ 10​ กันยายน 2563 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี​ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้แก่ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 461,976.10 บาท ณ​ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี