วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาววรพรรณ อนะมาน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี มี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัทฮอลแลนด์มิลล์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี