วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสิริกาญจน์  ชัยธรรมวิทย์​ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์​ชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ณ​ บริเวณคลองบุญ​ (สายหน้าวัดกองทอง)​ ม.5​ ตำบลดอนทอง​ อำเภอหนองโดน​ จังหวัดสระบุรีโดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณลำคลองสายหน้าวัดกองทอง​และบริเวณภายในวัดกองทอง