วันที่​ 14​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 13.30​ น.​ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี​ 2563​ ระดับจังหวัด​ ครั้งที่​ 1/2563 โดยมีนายสุขุมวิท​ สุขพันธุ์ถาวร​ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี​ เป็นประธานการประชุม​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

มี นายธำรงค์​ พันธุตะ​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสระบุรี​ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้​ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร​ ตามที่คณะกรรมการฯระดับอำเภอ​ ได้ทำการกลั่นกรอง​ ตรวจสอบ​ และรับรองสิทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ​ฯ​ ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน