วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้คณะทำงานชุดพิธีที่ 8 ​นำโดย นางสาวรัชนีวรรณ มรกต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 4 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563)

โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี