วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด “สู้ภัยไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)” ครั้งที่ 2

ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้พ้นวิกฤตนี้ไปได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี