วันที่​ 7​ มีนาคม​ 2565​ นายสหนณ​ ชัยจรินันท์​ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี​ มอบหมายให้นางสาววรพรรณ​ อนะมาน​  ตำแหน่ง​นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพร้อมด้วยพนักงานราชการ เข้าติดตามงานโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์​ ปี​ 2565​

เพื่อชี้แจ้งแบบรายงานและติดตามการดำเนินงานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์​  ณ​ สหกรณ์โคนมไทย​-เดนมาร์ค​(ซับกระดาน)​ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี