วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มีผลประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี