วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการทำแผนการตลาดและแผนธุรกิจในการเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จำกัด...>>อ่านเพิ่มเติม