สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

       
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
  เดือนตุลาคม 2564   เดือนตุลาคม 2563   เดือนตุลาคม 2562   เดือนตุลาคม 2561
  เดือนพฤศจิกายน 2564   เดือนพฤศจิกายน 2563   เดือนพฤศจิกายน 2562   เดือนพฤศจิกายน 2561
  เดือนธันวาคม 2564   เดือนธันวาคม 2563   เดือนธันวาคม 2562   เดือนธันวาคม 2561  
  เดือนมกราคม 2565   เดือนมกราคม 2564   เดือนมกราคม 2563   เดือนมกราคม 2562
  เดือนกุมภาพันธ์ 2565   เดือนกุมภาพันธ์ 2564   เดือนกุมภาพันธ์ 2563   เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  เดือนมีนาคม 2565   เดือนมีนาคม 2564   เดือนมีนาคม 2563   เดือนมีนาคม 2562
  เดือนเมษายน 2565   เดือนเมษายน 2564   เดือนเมษายน 2563   เดือนเมษายน 2562
  เดือนพฤษภาคม 2565   เดือนพฤษภาคม 2564   เดือนพฤษภาคม 2563   เดือนพฤษภาคม 2562
    เดือนมิถุนายน 2564   เดือนมิถุนายน 2563   เดือนมิถุนายน 2562
    เดือนกรกฎาคม 2564   เดือนกรกฎาคม 2563   เดือนกรกฎาคม 2562
    เดือนสิงหาคม 2564   เดือนสิงหาคม 2563   เดือนสิงหาคม 2562
    เดือนกันยายน 2564   เดือนกันยายน 2563
  เดือนกันยายน 2562

 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561  
  เดือนพฤศจิกายน 2560  
  เดือนธันวาคม 2560  
  เดือนมกราคม 2561  
  เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
  เดือนมีนาคม 2561  
  เดือนเมษายน 2561  
  เดือนพฤษภาคม 2561  
  เดือนมิถุนายน 2561  
  เดือนกรกฎาคม 2561  
  เดือนสิงหาคม 2561   
  เดือนกันยายน 2561  
   
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (คลิกดูรายละเอียด)   
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (คลิกดูรายละเอียด)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 (คลิกดูรายละเอียด)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (คลิกดูรายละเอียด)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 (คลิกดูรายละเอียด)