สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

       
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
  เดือนตุลาคม 2565   เดือนตุลาคม 2564   เดือนตุลาคม 2563   เดือนตุลาคม 2562
  เดือนพฤศจิกายน 2565   เดือนพฤศจิกายน 2564   เดือนพฤศจิกายน 2563   เดือนพฤศจิกายน 2562
  เดือนธันวาคม 2565   เดือนธันวาคม 2564   เดือนธันวาคม 2563   เดือนธันวาคม 2562
  เดือนมกราคม 2566   เดือนมกราคม 2565   เดือนมกราคม 2564   เดือนมกราคม 2563
  เดือนกุมภาพันธ์ 2566   เดือนกุมภาพันธ์ 2565   เดือนกุมภาพันธ์ 2564   เดือนกุมภาพันธ์ 2563
    เดือนมีนาคม 2565   เดือนมีนาคม 2564   เดือนมีนาคม 2563
     เดือนเมษายน 2565   เดือนเมษายน 2564   เดือนเมษายน 2563
     เดือนพฤษภาคม 2565   เดือนพฤษภาคม 2564   เดือนพฤษภาคม 2563
     เดือนมิถุนายน 2565   เดือนมิถุนายน 2564   เดือนมิถุนายน 2563
     เดือนกรกฎาคม 2565   เดือนกรกฎาคม 2564   เดือนกรกฎาคม 2563
     เดือนสิงหาคม 2565   เดือนสิงหาคม 2564   เดือนสิงหาคม 2563
     เดือนกันยายน 2565   เดือนกันยายน 2564   เดือนกันยายน 2563