สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

      เดือนตุลาคม 2564

      เดือนพฤศจิกายน 2564

      เดือนธันวาคม 2564

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

    เดือนตุลาคม 2563

  เดือนพฤศจิกายน 2563

   เดือนธันวาคม 2563

  เดือนมกราคม 2564

   เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  เดือนมีนาคม 2564

   เดือนเมษายน 2564

   เดือนพฤษภาคม 2564

   เดือนมิถุนายน 2564

   เดือนกรกฎาคม 2564

   เดือนสิงหาคม 2564

   เดือนกันยายน 2564

   
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

    เดือนตุลาคม 2562

   เดือนพฤศจิกายน 2562

   เดือนธันวาคม 2562

   เดือนมกราคม 2563

   เดือนกุมภาพันธ์ 2563

   เดือนมีนาคม 2563

   เดือนเมษายน 2563

   เดือนพฤษภาคม 2563

   เดือนมิถุนายน 2563

   เดือนกรกฎาคม 2563

   เดือนสิงหาคม 2563

   เดือนกันยายน 2563
   

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

    เดือนตุลาคม 2561

    เดือนพฤศจิกายน 2561

     เดือนธันวาคม 2561  

     เดือนมกราคม 2562

     เดือนกุมภาพันธ์ 2562

     เดือนมีนาคม 2562

     เดือนเมษายน 2562

     เดือนพฤษภาคม 2562

     เดือนมิถุนายน 2562

     เดือนกรกฎาคม 2562

     เดือนสิงหาคม 2562

     เดือนกันยายน 2562


 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

     เดือนพฤศจิกายน 2560

     เดือนธันวาคม 2560

     เดือนมกราคม 2561

     เดือนกุมภาพันธ์ 2561

     เดือนมีนาคม 2561

     เดือนเมษายน 2561

     เดือนพฤษภาคม 2561

     เดือนมิถุนายน 2561

     เดือนกรกฎาคม 2561

     เดือนสิงหาคม 2561 

     เดือนกันยายน 2561 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (คลิกดูรายละเอียด) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (คลิกดูรายละเอียด)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 (คลิกดูรายละเอียด)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (คลิกดูรายละเอียด)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 (คลิกดูรายละเอียด)