รวมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ "ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ.)" ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการ"สหกรณ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9982สระบุรี (ซ่อมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานทำความสะอาดระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 3080สระบุรี (ซ่อมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 4119สระบุรี (ซ่อมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ป้าย) โครงการการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรูปแบบพิเศษ ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรูปแบบพิเศษ ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 4879สระบุรี (เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ,สยามรัฐ และไทยรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเชื้อเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 4119สระบุรี (ถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) งบลงทุนปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ) งบลงทุนปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ป้าย) โครงการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ สำหรับโครงการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)โครงการ"การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และสยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค.2561 (คลิก)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค.2561 (คลิก)