รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

 

icon01 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครั้งที่ 7/2563  วันที่  16 กรกฏาคม 2563

ครั้งที่ 6/2563  วันที่  8 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 5/2563  วันที่  15 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 4/2563  วันที่  16 เมษายน 2563

ครั้งที่ 3/2563  วันที่  9 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 2/2563  วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 1/2563  วันที่  9  มกราคม 2563

ครั้งที่ 11/2562  วันที่  16 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 10/2562  วันที่  22 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 9/2562  วันที่  18 ตุลาคม 2562

 

icon01 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 8/2562  วันที่  9 กันยายน 2562

ครั้งที่ 7/2562  วันที่  15 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 6/2562  วันที่  8 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 5/2562  วันที่  14 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 4/2562  วันที่  2 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 3/2562  วันที่  11 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 2/2562  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 1/2562  วันที่  14 มกราคม 2562

ครั้งที่ 12/2561  วันที่  11 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 11/2561  วันที่  12 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 10/2561  วันที่  8 ตุลาคม 2561


icon01 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 9/2561  วันที่  4 กันยายน 2561

ครั้งที่ 8/2561  วันที่  31 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ 7/2561  วันที่  2 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ 6/2561  วันที่  31 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 5/2561  วันที่  30 เมษายน 2561

ครั้งที่ 4/2561  วันที่  30 มีนาคม 2561

ครั้งที่ 3/2561  วันที่  5 มีนาคม 2561

ครั้งที่ 2/2561  วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 1/2561  วันที่  5 มกราคม 2561

ครั้งที่ 12/2560  วันที่  30 พฤศจิกายน 2560

ครั้งที่ 11/2560  วันที่  6 พฤศจิกายน 2560

ครั้งที่ 10/2560  วันที่  3 ตุลาคม 2560


icon01 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ครั้งที่ 9/2560  วันที่  4 กันยายน 2560

ครั้งที่ 8/2560  วันที่  7 สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 7/2560  วันที่  7 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 6/2560  วันที่  31 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 5/2560  วันที่  5 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 4/2560  วันที่  3 เมษายน 2560

ครั้งที่ 3/2560  วันที่  3 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2/2560  วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 1/2560  วันที่  6 มกราคม 2560

ครั้งที่ 12/2559  วันที่  2 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 11/2559  วันที่  4 พฤศจิกายน 2559

ครั้งที่ 10/2559  วันที่  4 ตุลาคม 2559