คำสั่งการอยู่เวร การตรวจเวร และการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 


 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนตุลาคม 2565 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนเมษายน 2566 
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 , คำสั่งเพิ่มเติม  
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนธันวาคม 2565  
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนมกราคม 2566  
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 , คำสั่งเพิ่มเติม  
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนมีนาคม 2566  
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนตุลาคม 2564 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนเมษายน 2565
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  , คำสั่งเพิ่มเติม 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนธันวาคม 2564  ,  คำสั่งเพิ่มเติม 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนมิถุนายน 2565  , คำสั่งเพิ่มเติม
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนมกราคม 2565 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนมีนาคม 2565 698904 icon 23 star 64 ประจำเดือนกันยายน 2565
   

 

************************************************