ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสระบุรี ร่วมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร "บริการลานตากข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำนา" คลิกดูรายละเอียด 13/11/63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (คลิก

สามารถติดตามข้อมูลผ่าน QR Code (คลิก)  หรือ  Facebook Fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ https://www.facebook.com/cttdo
ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายนมกล่อง UHT เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019(COVID-19) สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุุรี โทร. 036 211052 ต่อ 13 14/05/63 (คลิก)

 การลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
         -ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย (คลิก)  20/03/63
         -มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย (คลิก 20/03/63

 

 การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 12/3/62

         ** ตัวอย่างบันทึกข้อความ   **แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ   **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         (คลิก) , (คลิปเสียง)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก

ตลาดนัดเกษตรกร Farmer market
       >> ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (ข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี)

 ดูข่าวทั้งหมด>>

 
   

***