วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล  เข้าอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application Zoom


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เข้าอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application Zoom โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ Application Zoom สำหรับการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตได้เหมาะสมกับรูปแบบการประชุม และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ