วันที่ 2 กันยายน 2563 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรารมย์ จำกัด

      วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม จันทร์ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และคณะ พร้อมด้วยนางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนางจิตติมา ศรีระษา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนางสาวกฤษดาพรหารวย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรารมย์ จำกัด เพื่อรับฟัง ติดตาม แนะนำการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจและแผนฟื้นฟูของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกันทรารมย์ จำกัด อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ