ร่วมต้อนรับ​ ท่าน ประภัตร​ โพ​ธสุธน รัฐ​มนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​และสหกรณ์


                วันที่​ 5 ตุลาคม 2562 
เวลา 08.05 น. นางสุวรรณี​  อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​ส่งเสริม​และพัฒนา​ธุรกิจ​สหกรณ์ พร้มด้วยนายเด่น ใจพินิจ นักวิชาการ​สหกรณ์​ปฏิบัติการ​กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​1 ได้รับมอบหมาย​จาก นาง​อัญชลี​ ศรี​หา​มาตย์​ สหกรณ์​จังหวัศรีสะเกษ เข้าร่วมต้อนรับ​ ท่าน ประภัตร​ โพ​ธสุธน รัฐ​มนตรี​ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​และสหกรณ์​ ลงพื้นที่ในการประชุมหารือมาตรการ​ป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร ณ อาคารศูนย์​สารสนเทศ​เพื่อการพัฒนา​โคเนื้อ สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ