ให้คำแนะนำในการประณีประนอมยอมความเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์

           วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวอุษณีย์ คนึงเพียร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ให้คำแนะนำในการประณีประนอมยอมความเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ กับคณะกรรมการ สกต.ฯ ระหว่าง บ.ศรีสะเกษไรซ์ จำกัด ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2562